Testy alergologiczne metodą nakłuć – „prick” panel wziewny i panel pokarmowy

testy alergologiczne

Do wykrywania alergii pokarmowej i wziewnej w Centrum Derm - Al stosowane są testy skórne wykonywane metodą nakłuć tzw. „testy prick”.

Wykrywają one obecność swoistych dla określonego alergenu przeciwciał w skórze pacjenta. Testy te wykrywają obecność przeciwciał a nie uczulenie. Zdarzają się osoby, u których występują dodatnie testy z określonym alergenem, ale nie mają żadnych objawów po kontakcie z tym alergenem w warunkach naturalnej ekspozycji (uczulenie bezobjawowe lub klinicznie nieme).

Dodatni wynik testu skórnego może oznaczać albo potencjalną zdolność do reakcji alergicznej (skaza atopowa), albo wyjaśniać przyczyny objawów alergicznych.

Technika wykonania testów skórnych
Wykonanie testów skórnych punktowych polega na nałożeniu na skórę wewnętrznej powierzchni przedramienia kropli roztworów diagnozowanych alergenów (w odstępach 3 cm). Przez kroplę roztworu nakłuwa się naskórek przy pomocy specjalnego lancetu o długości ostrza 1 mm. Każde nakłucie należy wykonać osobnym lancetem, tak aby nie przenosić alergenu w kolejne nakłuwane miejsce (ma to znaczenie przy prawidłowym odczycie wyniku testu). Odczyt, który wykonujemy po 15-20 minutach polega na zmierzeniu powstałych bąbli (a czasem i rumienia wokół nich) porównując ich wielkość z bąblami kontroli dodatniej i ujemnej. Kontrolę dodatnią stanowi roztwór histaminy i jeśli badanie zostało prawidłowo wykonane, a pacjent nie przyjmował przed badaniem żadnych leków hamujących reakcję (np. leki antyhistaminowe), to powinien pojawić się bąbel o średnicy minimum 3 mm. Kontrola ujemna to roztwór, w którym są rozpuszczone alergeny.

Odmianą testów skórnych wykorzystywaną w diagnostyce alergii pokarmowej są testy natywne. Do ich wykonania wykorzystuje się naturalne produkty żywnościowe (np. jabłko, marchew, seler, rybę, mleko i inne). Technika wykonania testu oprócz nałożenia kontroli dodatniej i ujemnej, polega na nakłuciu lancetem produktu żywnościowego, a następnie naskórka pacjenta.

  • Opis zabiegu

+48 58 551 62 45