Immunoterapia swoista (odczulanie)

W Centrum Derm-Al prowadzone jest odczulanie u pacjentów dorosłych oraz u dzieci powyżej 5 roku życia.

Odczulanie czyli immunoterapia swoista jest leczeniem przyczynowym chorób alergicznych. Jego celem jest wywołanie u pacjenta tolerancji na uczulający alergen. Regularne podawanie małych dawek uczulającego alergenu, ściśle pod kontrolą lekarza powoduje modyfikację odpowiedzi immunologicznej organizmu chorego, tak by tolerował alergeny, w sposób taki jak u osób zdrowych. Terapię odczulania prowadzi się u chorych na alergiczny nieżyt nosa i spojówek, astmę oskrzelową, uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych, a w wybranych przypadkach także w atopowym zapaleniu skóry.

Aktualnie odczulanie wykonuje się metodą klasyczną przez podawanie szczepionki w postaci wstrzyknięć podskórnych, lub alternatywnie doustnie czy też podjęzykowo w postaci tabletek albo kropli roztworu zawierającego alergen. Schemat leczenia jest taki sam w przypadku wszystkich dróg podania szczepionki alergicznej i składa się z dwóch etapów:
I etap - faza wstępna polegająca na podawaniu stopniowo, w regularnych odstępach czasu wzrastających dawek szczepionki do osiągnięcia dawki maksymalnej dobrze tolerowanej przez pacjenta. W drugim etapie
II etap - faza podtrzymująca polegająca na podawaniu się maksymalnej dawki osiągniętej w fazie wstępnej w regularnych odstępach czasowych.

Odczulanie trwa 3 do 5 lat. Odczulanie może być prowadzone w formie leczenia całorocznego lub przedsezonowego. Leczenie całoroczne jest stosowane w przypadku uczulenia na alergeny przewlekle i całorocznie występujące w środowisku pacjenta takie jak alergeny kurzu domowego, kota, psa i inne, ale także może być prowadzone u pacjentów uczulonych na alergeny występujące sezonowo takie jak pyłki drzew, traw czy chwastów. Forma leczenia przedsezonowego jest zarezerwowana dla pacjentów uczulonych na alergeny sezonowe.

Cena 60 PLN