Pobranie wycinka skóry do badania wraz z badaniem histopatologicznym

W ramach konsultacji dermatologicznej w Centrum Derm-Al, jeśli istnieje taka potrzeba, lekarz dermatolog pobiera wycinek skóry w celu wykonania badania histopatologicznego.

Badanie histopatologiczne
Przeprowadza się w celu oceny przestrzennej zmian chorobowych w tkance. Materiał pobrany podczas zabiegu umieszcza się w utrwalaczu, i przekazuje do laboratorium w celu przeprowadzenia badania histopatologicznego. W laboratorium wycinek zostaje poddany „obróbce”: odwodniony, utwardzony i zalany parafiną. Następnie jest krojony na kilkunastomilimetrowe paseczki, umieszczany na szkiełkach mikroskopowych i barwiony. W ten sposób gotowy materiał do badania jest oceniany przez patologa, który opisuje zmiany chorobowe (rozpoznanie histopatologiczne) lub stwierdza ich brak.

Lekarz dermatolog pobiera wycinek, gdy jego pobranie nie wymaga założenia szwów. Jeśli pobranie wymagałoby założenia szwów, lekarz dermatolog kieruje pacjenta do chirurga. Wynik badania histopatologicznego jest do odbioru w Derm-Al po około 14 dniach.

Cena wraz z konsultacją 100 PLN