Pobranie wycinka z błon śluzowych jamy ustnej lub narządów płciowych z badaniem histopatologicznym

Wycinki do badania histopatologicznego poza skórno – naskórkowymi, w Centrum Derm-Al pobierane są przez chirurgów.

Są to wycinki, których pobranie wymaga założenia od jednego do kilku szwów. Mogą być pobierane z błon śluzowych, z fragmentu naczynia, skórno mięśniowe, mięśniowe gładkie, mięśniowe głębokie.

Badanie histopatologiczne
Przeprowadza się w celu oceny przestrzennej zmian chorobowych w tkance. Materiał pobrany podczas zabiegu umieszcza się w utrwalaczu, i przekazuje do laboratorium w celu przeprowadzenia badania histopatologicznego.

W laboratorium wycinek zostaje poddany „obróbce”: odwodniony, utwardzony i zalany parafiną. Następnie jest krojony na kilkunastomilimetrowe paseczki, umieszczany na szkiełkach mikroskopowych i barwiony. W ten sposób gotowy materiał do badania jest oceniany przez patologa, który opisuje zmiany chorobowe (rozpoznanie histopatologiczne) lub stwierdza ich brak.

Wynik badania jest do odbioru w Derm-Al po około 14 dniach i omówiony podczas wizyty u chirurga wykonującego zabieg.

Cena od 350 PLN do 1000 PLN