Konchoplastyka – udrażnianie nosa, leczenie nieżytów nosa

W Centrum Derm-Al wykonuje się radiochirurgiczną konchoplastykę nosa jako jedną z metod leczenia nieżytu nosa.

Nieżyt nosa to długo trwający stan zapalny błony śluzowej. Najczęściej wywołują go infekcje: bakteryjne lub wirusowe. Jego podłożem może być również alergia, a czynnikami sprawczymi alergeny wziewne, takie jak: pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, grzyby. Zdarza się, że występuje w związku ze zmianami hormonalnych, jako skutek uboczny stosowania pewnych leków, a także bardzo często w wyniku nadużywania kropli do nosa.

Nieżyt nosa, czyli przewlekły stan zapalny przybiera różne formy. W jego przebiegu pojawiają się zmiany przerostowe śluzówki (obrzęki, polipy) lub przeciwnie – jej zanik. Nieleczony może prowadzić do wielu powikłań np. zapalenia trąbek słuchowych, niedrożności nosa, zaburzeń wentylacji, utraty węchu.

W przypadku, gdy nieżyt nosa objawia się przerostem błony śluzowej, oprócz leczenia farmakologicznego jedną z metod jest leczenie zabiegowe polegające na redukcji nadmiaru śluzówki małżowiny nosowej dolnej i pobudzeniu jej do regeneracji.

Technika zabiegu konchoplastyki metodą radiochirurgiczną
Zabieg przeprowadza lekarz laryngolog w znieczuleniu miejscowym (podobnym do stomatologicznego). Polega na zastosowaniu w małżowinie nosa, elektrody emitującej fale radiowe ustawionej w odpowiedniej mocy i na odpowiedni czas działania. Działanie elektrody powoduje miejscową koagulację tkanki, co w następstwie daje zmniejszenie małżowiny. W pierwszych dniach po zabiegu, może dojść do odczynu tkanek, odczuwanego przez pacjenta jako pogorszenie stanu. Obrzęk małżowin jest jednak przejściowy, błona śluzowa ulega regeneracji i niedrożność mija. Pełen efekt zwykle następuje po około dwóch tygodniach od zabiegu.

Przed zabiegiem konieczna jest konsultacja kwalifikująca u lekarza laryngologa, który będzie przeprowadzał zabieg. Konsultacja ta jest wymagana również w przypadku posiadania skierowania na zabieg od innego lekarza.

Cena zabiegu konchoplastyki 1500 PLN
PYTAJ O CENĘ PROMOCYJNĄ!